SPS AS

Shipping Partner Sarpsborg AS er et privatstyrt norsk transportselskap som ble etablert i 1986. Vi tilbyr fraktløsninger på vei, jernbane, sjø og fly gjennom vårt kontor i Sarpsborg, samt et solidt nettverk av agenter og partnere.

En kort oversikt over vår historie:

Års erfaring gjør SPS spesialisert på å tilby full transport- og logistikkpakke til og fra Skandinavia, Polen, Østersjøen og Østeuropa. 

1986

Selskapet Scan Nautic Sarpsborg etablert, Navnet ble senere endret til SPS Shipping Partners Sarpsborg AS

2001

Selskapet Magdalena AS ble etablert, med fartøyene Maria Magdalena og Regina Magdalena. Selskapet ble lagt ned i 2013

2002

Unicargo AS etablert, solgt til DSV i 2008

2002

Vårt kontor i Tallinn ble åpnet, Ecosped OY. Selskapet ble solgt i 2017

2006

I 2006 ble selskapet Greåkerveien 27 etablert.

2009

Selskapet Cargo S etablert. I 2013 ble den lagt inn under SPS.

2012

Selskapet GranBaltic SP.ZOO esatblished i Polen. Selskapet ble solgt til aksjonær i 2015

2016

Deleier av selskapet Interfreight AS

2017

Deleier av selskapet Sarpsborg Spedition

2019

Greåkerveien 27 AS solgt i 2019

Organisasjons kart