Global transport – Lokal service

Shipping Partner Sarpsborg AS er et transportselskap med lokaler i Sarpsborg. Vi tilbyr fraktløsninger på vei, jernbane, sjø og luft fra vårt hovedkontor i Sarpsborg og gjennom et solid nettverk av agenter og partnere.

Frakt via land

Godstransport kan både gjennomføres med lastebil eller via tog til utlandet eller inn til Norge.

Frakt via sjø

Har du en stor forsendelse som skal sendes interkontinentalt, er frakt med båt en gunstig økonomisk løsning.

Frakt via fly

Har du en leveranse som er tidskritisk og skal fraktes over lange avstander kan flytransport være både rask og forutsigbar og har en global rekkevidde.

Lagertjenester

Lagring og lagringstjenester, kvalitetskontroll, håndtering av tollformaliteter og sertifiseringsapplikasjoner som en del av våre logistikkløsninger.

Vi fokuserer på leveringskvalitet og personlig kontakt mellom din bedrift og vårt kontor. Uansett hvor varene dine blir sendt, garanterer vi deg en trygg og pålitelig levering – hver gang.

Transport tjenester:

Global transport - Lokal service

Vi tilbyr også lagring, kvalitetskontroll, håndtering av tollformaliteter og sertifiseringsapplikasjoner som en del av våre logistikkløsninger.

Les mer om våre tjenester her.

Frakt og transport

Vi tilbyr fraktløsninger på vei, jernbane, sjø og luft gjennom vårt hovedkontor i Sarpsborg, samt gjennom et solid nettverk av agenter og partnere
Les mer om våre transport tjenester her.

Hafslund kai

Shipping Partners Sarpsborg har ansvaret for Haflsund Kai i Sarpsborg, og kan tilby tjenester der ved lasting og lossing av båt og videre transport.
Les mer her.

Øst-Europa

Frakt av gods via vei, sjø og fly til og fra alle destinasjoner i Øst-Europa, de baltiske landene, Balkan landene og mange flere…
Les mer om våre transport tjenester her.